กลุ่มเพื่อนเนวิน

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search

กลุ่มเพื่อนเนวิน ของ นายเนวิน ชิดชอบ ปัจจุบันมีความใหญ่โตจนคับพรรคพลังประชาชน กล่าวคือ มีสมาชิกกว่า 70 คน จึงมีพลังในการต่อรองทางการเมืองสูงมาก ภายในพรรคพลังประชาชน

ดังนั้น สถานการณ์ภายหลังการยุบพรรค หากพรรคพลังประชาชนถูกยุบ ก็สามารถทำให้ "ส.ส.พปช." มีเสรีภาพเต็มที่ที่จะเลือกเข้าพรรคการเมือง พรรคใดพรรคหนึ่ง 60 วันตามกฎหมาย จะถือเป็นโอกาสดีที่ "ผู้จับจองพื้นที่" ใน "พรรคเพื่อไทย" ก่อนจะถือโอกาสช็อป "ส.ส.กลุ่มเพื่อนเนวิน" ไปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัว เพื่อบีบให้ "เพื่อนเนวิน" กลืนเลือด ลดขนาดตัวเองลงจาก "ก๊กการเมือง" มาเป็น "ก๊วนการเมือง" ขนาด เล็กหรือกลาง หากยังต้องการอยู่ร่วม "พรรคเพื่อไทย"

แต่ถ้า "เพื่อนเนวิน" ยังคิดที่จะใหญ่ไม่เลิก ก็อาจจะต้องขึ้นป้าย "ชื่อต้องห้าม" หน้า "พรรคเพื่อไทย" ก็เป็นไปได้


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 กลุ่มเพื่อนเนวิน ได้มีการออกแถลงการณ์ที่จะฟรีโหวตกรณีที่พรรคมีมติสนับสนุน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ให้ขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนนายสมัคร สุนทรเวช[1] ต่อมานาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้เข้าเจรจากับนายเนวิน ชิดชอบ สองต่อสองเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง แล้วจึงได้ข้อสรุปว่า ส.ส. ในพรรคพลังประชาชน จะสนับสนุนนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไป[2]

ภายหลังจากที่มีการยุบพรรคพลังประชาชน กลุ่มเพื่อนเนวินจำนวน 22 คนได้ตัดสินใจแยกตัวออกมา เพื่อลงคะแนนเสียงโหวตให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี

ล่าสุด ส.ส.ในสังกัด "เพื่อนเนวิน" ทั้งหมดเหลือ 22 คน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก เป็นที่ที่ยังถือว่า ยัง "ชิด" และ "ชอบ" อยู่กับ "เนวิน" ประกอบด้วย

1. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ส.ส.บุรีรัมย์ 2.นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ ส.ส.บุรีรัมย์ 3.นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ส.ส.บุรีรัมย์ 4.นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ 5.นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ 6.นายปัญญา ศรีปัญญา ส.ส.ขอนแก่น 7.นายจักริน พัฒนดำรงจิตร ส.ส.ขอนแก่น 8.นายภิรมย์ พลวิเศษ ส.ส.นครราชสีมา 9.นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ส.ส.นครราชสีมา 10.นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม 11.นายวีระ รักความสุข ส.ส.สัดส่วน กลุ่ม 3 12.นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ ส.ส.สัดส่วน กลุ่ม 3 13.นายชัย ชิดชอบ ส.ส.สัดส่วน กลุ่ม 4 14.นายเพิ่มพูน ทองศรี ส.ส.สัดส่วน กลุ่ม 4 15.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ ส.ส.สัดส่วน กลุ่ม 4 16.นางพัฒนา สังขทรัพย์ ส.ส.เลย 17.นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ส.ส.อุดรธานี

กลุ่มที่ 2 ที่มีอาการสองจิตสองใจและมีแนวโน้มว่าจะตัดสินใจกลับเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยสูง ที่ประกอบด้วย

1. นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย ส.ส.สกลนคร 2.นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ส.ส.มหาสารคาม 3.นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ ส.ส.ขอนแก่น 4.นายจตุพร เจริญเชื้อ ส.ส.ขอนแก่น 5.นายวิเชียร อุดมศักดิ์ ส.ส.อำนาจเจริญ[3]

พรรคพลังประชาชน (เดิม) 32 คนที่สนับสนุน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายก จำแนกเป็น

1) กลุ่มเพื่อนเนวิน 22 เสียงที่คาดว่าจะย้ายไปอยู่ พรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย

 1. นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ส.ส.อุดรธานี
 2. นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤาชัย ส.ส.สกลนคร
 3. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ส.ส.นครราชสีมา
 4. นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ ส.ส.ขอนแก่น
 5. นายเพิ่มพูน ทองศรี ส.ส.สัดส่วน
 6. นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ส.ส.บุรีรัมย์
 7. นายปัญญา ศรีปัญญา ส.ส.ขอนแก่น
 8. นางพัฒนา สังขทรัพย์ ส.ส.เลย
 9. นายภิรมย์ พลวิเศษส.ส.นครราชสีมา
 10. นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ ส.ส.บุรีรัมย์
 11. นายยรรยง ร่วมพัฒนา ส.ส.สุรินทร์
 12. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ส.ส.บุรีรัมย์
 13. นายเลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ ส.ส.สุรินทร์
 14. นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ส.ส.นนทบุรี
 15. นายวิเชียร อุดมศักดิ์ ส.ส.อำนาจเจริญ
 16. นายวีระ รักความสุข ส.ส.สัดส่วน
 17. นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม
 18. นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์
 19. นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ ส.ส.สุรินทร์
 20. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ส.ส.มหาสารคาม
 21. นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์

2) กลุ่ม ส.ส. ที่คาดว่าจะกลับย้ายไปอยู่ พรรคเพื่อไทย คน ประกอบด้วย

 1. นายธนเทพ ทิมสุวรรณ ส.ส.สัดส่วน


3) กลุ่ม ส.ส. ที่คาดว่าจะย้ายไปอยู่ พรรคกิจสังคม 4 คน ประกอบด้วย

 1. นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ส.ส.ปราจีนบุรี
 2. นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ ส.ส.สัดส่วน
 3. นายวารุจ ศิริวัฒน์ ส.ส.อุตรดิตถ์
 4. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ ส.ส.พิษณุโลก

4) กลุ่ม ส.ส. ภาคกลางและ อีสาน ซึ่งคาดว่าจะย้ายไปสังกัด พรรคเพื่อแผ่นดิน 7 คน ได้แก่

 1. นายสันทัด จีนาภักดิ์ ส.ส.กาญจนบุรี
 2. นายเฉลิมชาติ การุญ ส.ส.สกลนคร
 3. นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ ส.ส.สุรินทร์
 4. นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ ส.ส.สุรินทร์
 5. นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา ส.ส.สุรินทร์
 6. นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจจ ส.ส.สุรินทร์
 7. นายคงกฤช หงษ์วิไล ส.ส.ปราจีนบุรี


รายชื่อ ส.ส.กลุ่มเพื่อนเนวิน หรือ กลุ่มอีสานใต้

เป็นรายชื่อของ ส.ส. กลุ่มเพื่อนเนวิน ในสมัยยังอยู่กับ พรรคพลังประชาชน

 1. นางดวงแข อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น
 2. นางนันทนา ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย
 3. นางบุญรื่น ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์
 4. นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ ส.ส.สุรินทร์
 5. นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ ส.ส.ชัยภูมิ
 6. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายศรีงาม ส.ส.อุดรธานี
 7. นายเกษม อุประ ส.ส.สกลนคร
 8. นายเฉลิมชาติ การุญ ส.ส.สกลนคร
 9. นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ส.ส.อุดรธานี
 10. นายเชิดพงษ์ ราชป้องขันธุ์ ส.ส.หนองคาย
 11. นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ ส.ส.สัดส่วน
 12. นายเพิ่มพูน ทองศรี ส.ส.สัดส่วน
 13. นายเลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ์ ส.ส.สุรินทร์
 14. นายเศกสิทธิ์ ไวยนิยมพงษ์ ส.ส.ร้อยเอ็ด
 15. นายเสรี สาระนันท์ ส.ส.สกลนคร
 16. นายแพทย์ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ส.ส.ชัยภูมิ
 17. นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์
 18. นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวบำภู
 19. นายไตรงค์ ติธรรม ส.ส.หนองคาย
 20. นายกิตติ สมทรัพย์ ส.ส.ร้อยเอ็ด
 21. นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ ส.ส.สุรินทร์
 22. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ ส.ส.สัดส่วน
 23. นายคมเดช ไชยศิวามงคล ส.ส.กาฬสินธุ์
 24. นายจตุพร เจิญเชื้อ ส.ส.ขอนแก่น
 25. นายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.สัดส่วน
 26. นายจักพัฒน์ ไชยสาส์น ส.ส.อุดรธานี
 27. นายจักริน พัฒน์ดำรงกิจ ส.ส.ขอนแก่น
 28. นายฉลาด ขามช่วง ส.ส.ร้อยเอ็ด
 29. นายชัยวัฒน์ ติณรัตน์ ส.ส.มหาสารคาม
 30. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี
 31. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ส.ส.อุดรธานี
 32. นายทรงศักดิ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 33. นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤาชัย ส.ส.สกลนคร
 34. นายทองดี มนิสสาร ส.ส.อุดรธานี
 35. นายธนเทพ ทิมสุวรรณ ส.ส.สัดส่วน
 36. นายธีรทัศน์ เตียวเจริญโสภา ส.ส.สุรินทร์
 37. นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ
 38. นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 39. นายนิพนธ์ ศรีธเรศ
 40. นายนิรมิต สุจารี ส.ส.ร้อยเอ็ด
 41. นายนิสิต สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร , สภาผู้แทนฯ
 42. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ส.ส.นครราชสีมา
 43. นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธ์
 44. นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ ส.ส.ขอนแก่น
 45. นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ส.ส.บุรีรัมย์
 46. น.พ. ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ส.ส.ชัยภูมิ - ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข , สภาผู้แทนฯ
 47. นายปวีณ แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ
 48. นายปัญญา ศรีปัญญา ส.ส.ขอนแก่น
 49. นายพัฒนา สังขทรัพย์ ส.ส.เลย
 50. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ ส.ส.หนองบัวลำภู
 51. นายพีระเพชร์ ศิริกุล ส.ส.กาฬสินธุ์
 52. นายฟารีดา สุไลมาน ส.ส.สุรินทร์
 53. นายภิรมย์ พลวิเศษ ส.ส.นครราชสีมา
 54. นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ ส.ส.บุรีรัมย์
 55. นายยรรยง ร่วมพัฒนา ส.ส.สุรินทร์
 56. นายยุทธพงษ์ แสงศรี ส.ส.หนองคาย
 57. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ส.ส.บุรีรัมย์
 58. นายวิเชียร ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี
 59. นายวิเชียร อุดมศักดิ์ ส.ส.อำนาจเจริญ
 60. นายวิชัย สามิต ส.ส.หนองบัวลำภู
 61. นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ส.ส.กาฬสินธุ์
 62. นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม
 63. นายศุภชัย ใจสมุทร
 64. นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์
 65. นายสมคิด บาลไธสง ส.ส.หนองคาย
 66. นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ ส.ส.มหาสารคาม
 67. นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ ส.ส.สุรินทร์
 68. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ส.ส.มหาสารคาม
 69. นายสุทธิชัย จรูญเนตร ส.ส.อุบลราชธานี
 70. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนฯ , สภาผู้แทนฯ
 71. นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล ส.ส.มหาสารคาม
 72. นายอนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส.อุดรธานี
 73. พันตำรวจโท สุรทิน พิมาณเมฆินทร์ ส.ส.อุดรธานี
 74. ว่าที่ ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย ส.ส.หนองคาย ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม , สภาผู้แทนฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอ้างอิง

 1. คำแถลง + รายชื่อ "72เพื่อนเนวิน" ต้าน "สมชาย" ขณะที่ฟากกก.บห. ชูเหมาะ "นายกฯ" ที่สุดแล้ว
 2. “สมชาย” บุกถ้ำ “ห้อย” ส่อจูบปากนัดโหวตหนุนพรึ่บ
 3. เช็คเสียงส.ส.เพื่อนเนวิน "กุญแจ"เปิดประตูสู่"ทำเนียบ"