พจมาน ชินวัตร

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
พจมาน.jpg

คุณหญิงพจมาน ชินวัตร (22 พฤศจิกายน 2499 - ที่จังหวัดชัยภูมิ) ภริยาอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

คุณหญิงพจมาน มีนามสกุลเดิมว่า ดามาพงศ์ เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวน 4 คน ของ พล.ต.ท.เสมอ ดามาพงศ์ อดีตผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ และอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) กับ นางพจนีย์ ณ ป้อมเพชร ซึ่งหย่ากันเมื่อปี พ.ศ. 2513 พี่ชายสามคนของคุณหญิงพจมาน ได้แก่ นายพงษ์เพชร, นายเพียวพันธ์ และนายพีระพงศ์ นอกจากนี้ ยังมีพี่ชายบุญธรรมคนโตอีกหนึ่งคน คือ นายบรรณพจน์

เมื่อแรกเกิด นางพจนีย์ ตั้งชื่อให้ว่า สร้อยเพชรพจมาน ต่อมาจึงลดลงเหลือเพียง พจมาน คุณหญิงพจมาน ศึกษาชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์ และได้พบกับ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ขณะเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นพี่ของนายพงษ์เพชร

หลังจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 พล.ต.ท.เสมอ ส่งคุณหญิงพจมาน ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนให้ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ สอบได้เป็นที่หนึ่งของรุ่น ได้รับทุน ก.พ. ไปศึกษาต่อปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี สหรัฐอเมริกา

คุณหญิงพจมานได้พบกับ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ อีกครั้งที่สหรัฐอเมริกา และเดินทางกลับมาประกอบพิธีมงคลสมรสที่ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2519 และเดินทางกลับไปยังสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง เมื่อ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาเอก ส่วนคุณหญิงพจมานเอง สำเร็จปริญญาตรี Associate of Arts และสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเคนทักกี และได้ให้กำเนิดบุตรชายคนโต คือ นายพานทองแท้ ขณะอยู่ในสหรัฐอเมริกา

หลังจากกลับมายังประเทศไทย พร้อมกับ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ก็ได้ช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของสามีตลอดมา ไม่ว่าจะเป็น พนักงานขายผ้าไหม เจ้าหน้าที่รับจองคอนโดมีเนียม จนกระทั่งเมื่อ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ เปิดบริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ จำกัด ที่ให้เช่าคอมพิวเตอร์ และต่อมาได้กลายเป็น บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินกิจการโทรคมนาคมแล้ว คุณหญิงพจมานก็ยังคงบริหารบริษัทฯ ช่วยเหลือสามีตลอดมา

คุณหญิงพจมาน มีบุตร-ธิดากับ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ รวม 3 คน คือ พานทองแท้ ชินวัตร นางสาวพิณทองทา และนางสาวแพทองธาร

ข้อมูลเพิ่มเติม