พรรคเพื่อไทย

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Pheuthai.png

ชื่อย่อภาษาไทยว่า "พท." มีชื่อภาษาอังกฤษว่า PHEU THAI PARTY และชื่อย่อภาษาอังกฤษ "PT." จดแจ้งจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 มีนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็นหัวหน้าพรรค และมีนางสุณีย์ เหลืองวิจิตร เป็นเลขาธิการพรรค มีกรรมการบริหารพรรค 13 คน ต่อมานายสุชาติได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค และได้มีการเลือกนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ขึ้นมารักษาการตำแหน่งหัวหน้าพรรค

ชื่อ พรรคเพื่อไทย หมายความว่า การรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ส่วนเครื่องหมายพรรค ภายใต้รูปสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรไทย "พ.พาน" สีขาว บนพื้นสีน้ำเงินกับสีแดง ล้อมกรอบด้วยกรอบสี่เหลี่ยมที่ประกอบขึ้น ด้วยเส้นสีน้ำเงินสองเส้นและสีแดงสองเส้น

สัญลักษณ์พรรคเพื่อไทยในระยะแรก

พรรคเพื่อไทยถูกก่อตั้งเพื่อรองรับการยุบพรรคพลังประชาชน

Contents

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อภาษาอังกฤษ : PHEU THAI PARTY
 • ชื่อย่อ : พท. , PT
 • วันที่จัดตั้ง : 20 กันยายน 2550
 • จำนวนกรรมการบริหารพรรค : 13
 • สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 626 ซอยจินดาถวิล ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • เว็บไซต์ : ptp.or.th

อุดมการณ์ของพรรค

เจตจำนงของปวงชนชาวไทย คือ เจตจำนงของพรรคเพื่อไทย

รายชื่อ ส.ส. และสมาชิกพรรคที่เป็นกำลังสำคัญ

คณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อมูลเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552

 1. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรค
 2. นายคณวัฒน์ วศินสังวร รองหัวหน้าพรรค
 3. ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองหัวหน้าพรรค
 4. นายปลอดประสพ สรัสวดี รองหัวหน้าพรรค
 5. นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร เลขาธิการพรรค
 6. นายสง่า ธนสงวนวงศ์ รองเลขาธิการพรรค
 7. นางทัสน์วรรณ มุสิกบุญเลิศ เหรัญญิก
 8. นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรค
 9. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองโฆษกพรรค
 10. นายกมล บันไดเพชร นายทะเบียนพรรค
 11. นายวรวีร์ มะกูดี กรรมการบริหารพรรค
 12. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ กรรมการบริหารพรรค
 13. นายเอกธนัช อินทร์รอด กรรมการบริหารพรรค

ข้อมูลเพิ่มเติม