ภิญโญ สายนุ้ย

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search

นายภิญโญ สายนุ้ย เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2495

Contents

คุณวุฒิ

  • การศึกษาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ (ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร)
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
  • หลักสูตรเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
  • หลักสูตรเตรียมผู้ช่วยผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัด(สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)

สถานที่ติดต่อ

21/480 หมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ ถ.นวมินทร์ แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

อาชีพ

  • ข้าราชการครู

ประสบการณ์การทำงาน

  • -

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • ท.ช.