มานิจ สุขสมจิตร

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Manit.jpg

นายมานิจ สุขสมจิตร เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2482 เป็นบรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

Contents

วุฒิการศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์ชั้นสูง โรงเรียนบรรณาธิการ เมืองคาร์ดีฟ สหราชอาณาจักร

สถานที่ติดต่อ

 • 34/12 หมู่บ้านมานิต้า2 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-2774444, 02-6900099

โทรสาร 02-2763375

E-mail manich@thairath.co.th

อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 • นักหนังสือพิมพ์

ประสบการณ์ที่สำคัญ

 • เป็นนักกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 • เป็นกรรมการกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ มหาลัยธรรมศาสตร์
 • เป็นอนุกรรมการกฎหมายสภาการศึกษา
 • เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เป็นประธานคณะทำงานด้านกฎหมายในการรณรงค์เพื่อเสรีภาพหนังสือพิมพ์ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 • นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2518 – 2519
 • ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน พ.ศ. 2526
 • ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540
 • ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
 • เป็นกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
 • คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2553 ชุดที่มี นพ. ประเวศ วะสี เป็นประธาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

แหล่งข้อมูล