ยุรนันท์ ภมรมนตรี

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Sam10.png

นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 หมายเลข 10 จาก พรรคเพื่อไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง และอดีตนักแสดง

Contents

ข้อมูลส่วนตัว

 • วันเดือนปีเกิด : 2 มกราคม พ.ศ. 2506
 • ชื่อบิดา : พลโทประยูร ภมรมนตรี หนึ่งในผู้ก่อการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475
 • ชื่อมารดา : นางเรณู ภมรมนตรี อดีตรองนางสาวไทย
 • สถานภาพครอบครัว : สมรสแล้วกับ นางมาริษา (สุจริตกุล) ภมรมนตรี
 • เว็บไซต์ : sam10, facebook, hi5, multiply

ประวัติการศึกษา

 • ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
 • จบการโฆษณาที่สถาบันราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขารัฐศาสนศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยุรริษา จำกัด

ประสบการณ์ทางการเมือง

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตดินแดง
 • ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (น.ต.ศิธา ทิวารี)
 • รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร)
 • ประธานอนุกรรมาธิการกิจการครอบครัว สภาผู้แทนราษฎร
 • รองประธานกรรมาธิการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)

ข้อมูลเพิ่มเติม