รายชื่อ 64 ส.ว. กลุ่ม 24 ตุลา 51

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search

ชื่อ ส.ว. ที่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา และกลุ่ม 40 ส.ว. กลุ่ม 64 ส.ว. นี้นำโดย นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา

ดูเพิ่ม

รายชื่อ 64 ส.ว. กลุ่ม 24 ตุลา 51