วัฒนา อัศวเหม

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Wattana 2.jpg

นายวัฒนา อัศวเหม ประธานพรรคเพื่อแผ่นดิน เจ้าของฉายา "เจ้าพ่อปากน้ำ" เดิมชื่อ นายกิมเอี่ยม แซ่เบ๊ เป็นบุตรของ นายสุขชัย กับนางสำอางค์ อัศวเหม มีพี่น้องรวม 12 คน นายวีฒนาสมรสกับ นางจันทร์แรม อัศวเหม

วันที่ 18 สิงหาคม 2551 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลโดย ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ผู้พิพากษาอาวุโส เจ้าของสำนวนพร้อมองค์คณะ 9 คน ในคดีทุจริตที่ดินคลองด่าน ออกนั่งบัลลังก์ อ่านคำพิพากษาคดี อม.2/2550 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวัฒนา อัศวเหม อดีต รมช.มหาดไทย และประธานพรรคเพื่อแผ่นดิน เป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจ หรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใด มอบให้ หรือหามาซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น และเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเสียหายแกผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, 157, 33 และ 84 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 2 กรณีสืบเนื่องจากนายวัฒนาใช้อำนาจข่มขู่ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นร่วมออกโฉนดที่ดิน 1,900 ไร่ ทับที่คลองสาธารณประโยชน์ และที่เทขยะมูลฝอยซึ่งเป็นที่สงวนหวงห้าม เพื่อนำไปขายให้กรมควบคุมมลพิษเพื่อก่อสร้างโครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

โดยหลังองค์คณะได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว เห็นว่า จำเลยได้บังคับจูงใจให้เจ้าพนักงานปกครองและเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ออกโฉนดที่ดิน จำนวน 4 แปลง ทับที่ทิ้งขยะ ถนน และคลองสาธารณะ บริเวณตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมิชอบ

โดยจำเลยได้มีการนำหลักฐานโฉนดที่ดิน ระวางอื่นขอออกโฉนด ซึ่งเป็นการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 พิพากษาลงโทษจำคุก จำเลย 10 ปี และให้ริบพระผงสุพรรณเหลี่ยมทองของกลาง พร้อมกับออกหมายจับเพื่อติดตามตัวจำเลย มารับโทษตามคำพิพากษาต่อไป


Contents

ประวัติ

 • เกิดวันที่ : 30 กันยายน 2479
 • ภูมิลำเนา : สมุทรปราการ


การศึกษา

 • พ.ศ. 2532 : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง : นิติศาสตรบัณฑิต
 • พ.ศ. 2543 : ปริญญาตรี Southeastern USA (London Campus) ประเทศอังกฤษ : การจัดการธุรกิจ


การเมือง

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ (พ.ศ. 2518, 2519, 2522, 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2519)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2531, 2533, 2540)
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2535)
 • รองหัวหน้าพรรคชาติไทย
 • หัวหน้าพรรคราษฎร
 • ที่ปรึกษาพรรคมหาชน
 • ประธานพรรคเพื่อแผ่นดิน (พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน)


การทำงาน

ด้านธุรกิจ

 • ทำธุรกิจส่วนตัวทั้งขายผ้า, ร้านทอง
 • เปิดบริษัท ม้าทอง ชิปบิลเดอร์ จำกัด ทำธุรกิจเรือประมงใน จ.สมุทรปราการ
 • ทำธุรกิจร้านอาหารย่านสุขุมวิทชื่อ "บ้านแก้วเรือนขวัญ" (พ.ศ. 2501 - 2531)
 • เปิดบริษัท เกียรตินันทวัฒน์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำมันขององค์การเชื้อเพลิง กรมการพลังงานทหาร (พ.ศ. 2505 - 2520)
 • เปิดบริษัท เจริญมั่นคง จำกัด ทำธุรกิจค้าน้ำมันกับประเทศจีน
 • เปิดบริษัท เอ็มพี เวิร์ล เทรดดิ้ง จำกัด ทำธุรกิจท่องเที่ยวและคอนโดมิเนียม

ด้านสังคม

 • นายกสโมสรโรตารี สมุทรปราการ (พ.ศ. 2516)


รางวัลเกียรติคุณ

 • บุคคลดีเด่นประจำปี จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (พ.ศ. 2531)
 • โล่ "นักบริหารแรงงานดีเด่น" จาก พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ. 2531)


ข้อมูลอ้างอิง