วิฑูรย์ นามบุตร

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
วิฑูรย์.jpg
Witoon.jpg

นายวิฑูรย์ นามบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีต ส.ส.อุบลราชธานี หลายสมัย เกิดวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2502 ที่ ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็นบุตรของ นายลา นามบุตร และนางพิมพา นามบุตร ก่อนเข้าสู่วงการเมืองประกอบอาชีพเป็นทนายความ

นายวิฑูรย์เป็นกำลังสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีเพียงไม่กี่คนในพื้นที่ ภาคอีสาน ปัจจุบัน โดยเป็น 1 ใน 2 ส.ส.ภาคอีสาน พรรคประชาธิปัตย์ ที่สามารถชนะการเลือกตั้งเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยได้เป็น ส.ส.อุบลราชธานี เขต 3 (อีกคนหนึ่งคือ นายอิสสระ สมชัย กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.อุบลราชธานี เขต 8)

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นายวิฑูรย์ได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้าโซน 4 (ภาคอีสานตอนใต้ 6 จังหวัด) ในคณะกรรมการประสานงาน โซนเลือกตั้งต่างๆ ทั่วประเทศของพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีทั้งสิ้น 8 โซน และจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคประชาธิปัตย์

หลังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคมได้ไม่นาน เขาต้องประกาศลาออกด้วยการถูกกล่าวหาเรื่องกรณี 'ปลากระป๋องเน่า'[1]


Contents

ประวัติการศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2529
  • ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2540


ประวัติทางการเมือง

  • สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2528 และ 2533
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุบลราชธานี 6 สมัย (2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548)
  • ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
  • รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ข้อมูลอ้างอิง

  1. มาร์คขอบคุณวิฑูรย์โชว์สปิริตไขก๊อก

แหล่งข้อมูล