วีระ รักความสุข

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
วีระ รักความสุข

นายวีระ รักความสุขกลุ่มจังหวัดที่ 3 ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ 7 พรรคภูมิใจไทย เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2480

Contents

ครอบครัว

  • บิดา: วัน รักความสุข
  • มารดา: ผลอ รักความสุข
  • พี่-น้อง : นายนิพนธ์ รักความสุข, นางผิว รักความสุข
  • คู่สมรส : อุทัยวัลย์ รักความสุข มีบุตร 3 คน นายเอกพร รักความสุข, นายอรรถวุฒิ รักความสุข, นางอันธิกา รักความสุข

ที่อยู่

  • บ้านเลขที่ 79/53 หมู่ที่ - หมู่บ้าน สัมมากร ซอย สามวา 99 ถนน สามวา ตำบล/แขวง บางชัน อำเภอ/เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510
  • โทรศัพท์ : 0 2956 8181
  • โทรสาร : 0 2956 8180
  • e-Mail :

ประวัติการศึกษา

  • ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • การศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • M.A. สาขารัฐศาสตร์ EASTERN OREGDN STATE COLLEGE


ประวัติการทำงาน

  • ข้าราชการบำนาญ

ประวัติทางการเมือง

  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ


เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

อ้างอิง