สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Somsak jiem.jpg

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เป็นผู้ที่สนใจกิจกรรมทางการเมืองมาตั้งแต่เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเป็นหนึ่งในผู้จัดทำหนังสือ "ศึก" ซึ่งเป็นหนังสือรุ่นที่แจกจ่ายในวันสมานมิตร'๑๗(งานประจำปีของโรงเรียน) ต่อมาได้บานปลายกลายเป็นเหตุการณ์เผาหนังสือศึก

เป็นอดีตแกนนำนักศึกษาธรรมศาสตร์ ซึ่งช่วง 6 ตุลา ทำหน้าที่โฆษกบนเวทีชุมนุมของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 18 ผู้ถูกจับกุมจากการล้อมปราบนักศึกษาประชาชนหัวก้าวหน้าเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 อันประกอบด้วย นายสุธรรม แสงประทุม, นายอภินันท์ บัวภักดี, นายธงชัย วินิจจะกูล, นายประพนธ์ วังศิริพิทักษ์, นายวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์, นายมหินทร์ ตันบุญเพิ่ม, นายประยูร อัครบวร, นายอรรถการ อุปถัมภากุล, นายสุรชาติ พัชรสรวุฒิ, นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ, นายโอริสสา ไอยราวัณวัฒน์, นายเสรี ศิรินุพงศ์, นายอารมณ์ พงศ์พงัน, น.ส.เสงี่ยม แจ่มดวง, น.ส.สุชีลา ตันชัยนันท์, นายสุรชาติ บำรุงสุข, นายบุญชาติ เสถียรธรรม สมศักดิ์ถูกจับกุมขณะหลบอยู่ในกุฏิพระในวัดมหาธาตุฯ ข้างธรรมศาสตร์พร้อมกับนักศึกษาอีกหลายสิบคน ภายหลังได้รับการนิรโทษกรรมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2521 ในขณะที่ผู้สั่งการรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการปราบปรามนักศึกษาและประชาชนยังคงลอยนวล

สมศักดิ์เป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ไทยยุคใกล้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง สมศักดิ์มีผลงานการศึกษาค้นคว้าและการตีความประวัติศาสตร์จำนวนมาก โดยเฉพาะการศึกษาบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่นใน เหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลที่ 8, การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475, เหตุการณ์ 14 ตุลา, เหตุการณ์ 6 ตุลา และรัฐประหาร พ.ศ. 2549 งานส่วนใหญ่มีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น บทความในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท เว็บบอร์ดของกลุ่มพลเมืองภิวัฒน์ และเว็บบอร์ดของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ด้วยมุมมองที่แหลมคม และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ชื่อ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล จึงมักจะเป็นชื่อแรกๆเสมอเมื่อมีวิวาทะในประเด็น สังคมนิยม ลัทธิมาร์กซ์ ปัญญาชน โดยเฉพาะประเด็นการเคลื่อนไหวของขบวนการฝ่ายซ้ายไทย

Contents

ข้อมูลทั่วไป

วันเดือนปีเกิด : เกิดวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2501

ประวัติการศึกษา

  • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ส.ก.2514 หรือ รุ่น 90)
  • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย.โดยทำวิทยานิพนธ์เรื่อง The Communist Movement in Thailand.

ประวัติการทำงาน

  • เข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชา ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เคยเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ มติชน และ ศิลปวัฒนธรรม

ผลงานเขียน

หนังสือเล่ม

  • ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง

กระทู้, บทความที่เผยแพร่บนเว็บบอร์ด, เว็บไซต์

เว็บไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม