สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search

Contents

ที่อยู่

 • ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โครงสร้างการบังคับบัญชา

 • ผบ.ตร.
  • รอง ผบ.ตร. (บร ๑)
  • รอง ผบ.ตร. (บร ๒)
  • รอง ผบ.ตร. (ปป ๑)
  • รอง ผบ.ตร. (ปป ๒)
  • รอง ผบ.ตร. (ปป ๓)
  • รอง ผบ.ตร. (ปป ๔)
  • รอง ผบ.ตร. (กม)
  • ที่ปรึกษา (มก ๑)
  • ที่ปรึกษา (มก ๒)
  • จเรตำรวจ
  • ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)

โครงสร้างสตช

ที่มา