สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Surachai saedan.jpg

สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ หรือ สุรชัย แซ่ด่าน ได้รับฉายานามว่า คอมมิวนิสต์คนสุดท้าย (เนื่องจากได้รับโทษคดีพรบ.ว่าด้วยการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ เป็นคนสุดท้ายในประเทศ) และเป็นอดีตนักโทษประหาร[1]

เคยออกมาเคลื่อนไหวเพื่อก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ไทยใหม่ เมื่อปี 2549[2] ก่อนหน้านั้นมีความพยายามดำเนินโครงการรื้อฟื้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ขึ้นมาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียใหม่[3][4]

ในช่วงการต่อต้านรัฐประหาร เขาออกมาปราศรัยเพื่อรณรงค์การต่อต้านรัฐประหารและภายหลังได้กลายเป็นแกนนำชุดที่ 2 ของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

ปัจจุบันเขารับลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในเขต 4 อ. ท่าศาลา, พรหมคีรี, นบพิตำ, ขนอม และ สิชล ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในนามพรรคพลังประชาชน

Contents

ข้อมูลทั่วไป

 • วันเดือนปีเกิด : 24 ธันวาคม 2485

ประวัติการศึกษา

 • ศิลปะศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย (อัลอัชฮาร์) ประเทศอียิปต์

ประวัติการทำงาน

 • เป็นอิหม่าม
 • รองประธานจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายต่างประเทศ
 • คณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์สอนศาสนาและบรรยายศาสนธรรม
 • คณะทำงานฝ่ายต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • คณะทำงานฝ่ายตะวันออกกลาง-และภาคพื้นอาหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ฮาลาลซุปเปอร์ไวเซอร์ของสถาบันจุฬาราชมนตรี

ประสบการณ์

 • ได้รับทุนจากประเทศอียิปต์ ให้ไปศึกษาต่ออนุปริญญาและภาษาพิเศษที่กรุงไคโร จนจบปริญญาตรีคณะศิลปะศาสตร์จากมหาวิทยาลัย AL-AZHAR กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
 • อาจารย์โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ กทม.
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย
 • ผู้รับผิดชอบฝ่ายวิชาการบรรยายศาสนธรรมทั่วราชอาณาจักร
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ครอบครัวมุสลิม ทางสถานีวิทยุกองพล 1
 • ผู้ช่วยเลขานุการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • รองประธานกรรมาธิการอิสลามฝ่ายวิชาการและต่างประเทศจังหวัดสมุทรปราการ
 • กรรมการมูลนิธิปัญญาสารธรรม ฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ภาคพื้นอาหรับ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • คณะธรรมงานฝ่ายต่างประเทศภาคพื้นอาหรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • คณะทำงานฝ่ายต่างประเทศและตะวันออกกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ล่างภาษาอาหรับประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในสมัยนั้น

อ้างอิง

 1. อ่านคำปราศรัยของสุรชัย ซึ่งพาดพิงเกี่ยวกับชีวิตในคุก (บางขวาง) เวลา 10 ปี และช่วงที่เกือบจะถูกประหารชีวิตของเขา "ที่ผมทราบเพราะผมอยู่ในนั้นมาสิบกว่าปีครับ ! และเกือบ ๆ จะได้เข้าไปยังเสาหลักประหาร ก็คิดอยู่แล้วเหมือนกันในวันนั้นว่าสงสัยคงจะตายแน่ จากการประทานให้ของท่าน “ป๋า” ก็เตรียมอยู่แล้ว ว่าถ้าเข้าเสาหลักประหารวันไหน เพื่อไม่ให้ขี้ขลาดก็เตรียมร้องเพลงไว้ จะเดินร้องเพลงองอาจเข้าไปเสาหลักประหาร แต่ปรากฏว่าไม่ตายครับ." (ถอดความจากการปราศรัยของคุณสุรชัย แซ่ด่าน เวทีแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ ณ ท้องสนามหลวง วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐) โพธิอธิษฐาน
 2. ‘สุรชัย แซ่ด่าน’ ลั่นถึงเวลาพรรคคอมมิวนิสต์ใหม่!
 3. ความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
 4. พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พร้อมคืนชีพ จดทะเบียนพรรคเป็นทางเลือกใหม่ -- อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์อีกทอดหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม