อภิวันท์ วิริยะชัย

From Thailand Political Base

Jump to: navigation, search
Apiwan wi.jpg

พ.อ. อภิวันท์ วิริยะชัย เป็นส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชาชน นั่งตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 อย่างเป็นเอกฉันท์ เนื่องจากไม่มีใครเสนอชื่อแข่ง เคยเป็น ส.ส.นนทบุรี สมัยรัฐบาล พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ และเป็น ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชาชนในปัจจุบัน เคยเป็นคนสนิทของ เสนาะ เทียนทอง ในสมัยที่ "ป๋าเหนาะ" เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทย ภายหลังเมื่อมีการสลายกลุ่มก๊วนในพรรค "ป๋าเหนาะ" ลาออกจากพรรค จึงไปอยู่ใกล้ชิดกลุ่มคนสนิท "นายใหญ่"

เคยเป็น ส.ส.นนทบุรี สมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และเป็น ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชาชนในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ผ่านงานสำคัญมาแล้วหลายตำแหน่ง ได้แก่ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม คนที่ 1 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ที่สำคัญ คือสร้างชื่อจากการเป็นแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) และโดนขังคุกมาแล้วจากการนำม็อบบุกบ้านสี่เสาเทเวศร์ และยังเป็นผู้ให้ฉายาแสบๆ บ้านสี่เสาฯว่าเป็น "วิมานสีม่วง" เข้าสู่ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ด้วยแรงผลักดันจากแกนนำ นปก.หลายคนในพรรค

Contents

ข้อมูลทั่วไป

 • วันเดือนปีเกิด : 9 เมษายน 2492
 • อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
 • ที่อยู่ปัจจุบัน 11/228 ม.ธนธวัช ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา บางเขน กรุงเทพฯ.

ประวัติการศึกษา

 • อนุปริญญา - โรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร. สาขา วิยาศาสตร์ (เกียรนิยมอันดัน 1) จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กรุงเทพมหานคร ( 2515 )
 • ปริญญาโท - วิศวกรรมโยธา จาก ILLINNOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT) CHICAGO,ILLINOIS USA. โดยทุนกองทัพบก (2519-2521)
 • ปริญญาเอก - วิศวกรรมโยธา จาก ILLINNOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. (IIT) CHICAGO,ILLINOIS USA โดยทุนมหาวิทยาลัย (2521-2524)หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 64 จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ประสบการณ์การทำงาน

 • วิศวกรออกแบบควบคุมการก่อสร่าง อาคาร สมเด็จย่า 90 โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้าฯ ก.ท.ม.

ประสบการณ์ทางการเมือง

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (2536)
 • ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (2538 - 2539 )
 • ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (2540 - 2541)

ข้อมูลเพิ่มเติม